Общи условия за ползване

Условия за предоставяне на услуги на Weknowbg.com

Добре дошли в Weknowbg.com. Прочетете следната информация относно правилата и ограниченията, които уреждат използването на нашия уебсайт(и), продукти, услуги и приложения („Услугите“). Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно тези условия или Услугите, молим да се свържете се с нас на office@Weknowbg.com. Тези Условия за използване на уебсайта („Условията“) представляват обвързващ договор между вас и Weknowbg.com Inc. („Дружеството“, „ние“ и „нас“). Трябва да се съгласите с и да приемете всички Условия. В противен случай няма да имате право да използвате Услугите. Използването от ваша страна на Услугите по какъвто и да било начин означава, че сте съгласни с тези Условия, като тези Условия остават в сила докато използвате Услугите. Тези Условия включват разпоредбите на настоящия документ, както и тези на Политиката за поверителност на личната информация на потребителите и Политиката за спорове свързани с авторското право (за които е предоставен линк по-горе).

Ще се променят ли тези Условия?

Ние се стремим непрекъснато да подобряваме нашите Услуги, така че тези Условия може да е необходимо да бъдат променени заедно с Услуги. Запазваме си правото да променяме Условията по всяко време, но ако ги променим ще ви информираме, като публикуваме уведомление за това на Weknowbg.com.com, и/или като ви изпратим електронно съобщение и/или по друг начин. Ако не сте съгласни с новите Условия можете да ги отхвърлите; за съжаление това ще означава, че няма да можете да ползвате Услугите. Ако по някакъв начин използвате Услугите след влизане в сила на промените в Условията, това ще означава, че сте съгласни с всички промени. Освен промените, които ние правим по описания по-горе начин, никое друго изменение или промяна на тези Условия няма да бъде ефективно, освен ако не е в писмена форма и подписано от както от вас, така и от нас.

Как стои въпроса с поверителността на личната ми информация?

Дружеството ни се отнася изключително сериозно с личната информация на потребителите си. За да прегледате валидната в момента Политика за поверителност на личната информация на потребителите, кликнете тук. Законът за защита на личните данни на деца в Интернет („COPPA“)  изисква доставчиците на онлайн услуги да получат съгласие от родителите, преди целенасочено да събират онлайн идентифицираща лична информация от деца, които са на възраст под 13 години. Ние целенасочено не събираме и не опитваме да получим информация от децата под 13 години; ако сте дете под 13 години, молим да не се опитвайте да се регистрирате за Услугите или да ни изпращате лични данни за себе си. Ако научим, че сме получили лична информация от дете под 13 години, ние ще изтрием тази информация колкото е възможно по-бързо. Ако смятате, че дете под 13 години може да ни е предоставило лична информация, молим да се свържете с нас на hello@Weknowbg.com.com.

Какви са основните принципи за използване на Weknowbg.com?

Вие заявявате и гарантирате, че сте на законна възраст за сключване на договор (или ако не, сте получили разрешение от вашите родители или настойници да използвате Услугите и те са се съгласили с тези Условия от ваше име). Ако се съгласявате с тези Условия от името на организация или юридическо лице, вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощен да се съгласявате с тези Условия от името на тази организация или юридическо лице и да ги обвърже с настоящите Условия (в който случай там, където в тези Условия, с изключение на това изречение, се споменава „вие“ и „ваш“ ще се отнася за тази организация или юридическо лице). Можете да използвате Услугите единствено лично за вас, а не от името или в полза на трета страна, и единствено по начин, който е в съответствие с всички приложими към вас закони. Ако използването от ваша страна на Услугите е забранено от приложимите закони, то вие нямате право да използвате Услугите. Ние не можем и няма да бъдем отговорни за използването от ваша страна на Услугите по начин, който нарушава закона. Използването от ваша страна на Услугите подлежи на следните допълнителни ограничения: Вие заявявате, гарантирате и се съгласявате да не предоставяте Съдържание или Потребителско представяне (всеки от тези термини е дефиниран по-долу) или да използвате Услугите или да взаимодействате с Услугите по друг начин, който: засяга или нарушава правата върху интелектуалната собственост или други права на други лица (включително на Дружество); нарушава закон или регламент; е вреден, мошенически, измамен, заплашващ, тормозещ, обиждащ, нецензурен или нежелателен в друг аспект; застрашава сигурността на акаунта на вашето Дружество или на някой друг (например като позволите на някой друг да влезете с вашите данни за използване на Услугите); се опитва по какъвто и да било начин да получи паролата, акаунта или друга информация за сигурност от друг потребител; нарушава сигурността на компютърна мрежа или разбива пароли или шифровани кодове за защита; стартира „Maillist“, „Listserv“, всякаква форма на автоматичен отговор или „spam“ на уебсайта на Услугите, или друг процес, който работи или се активира докато вие не сте влезли в Услугите или който по друг начин се намесва в правилното функциониране на Услугите (включително чрез поставяне на необосновано натоварване на инфраструктурата на Услугите); „обхожда“ (crawl), „разчита“ (scrape) или „използва паяци за“ (spider) страници, данни или част от или във връзка с Услугите или Съдържание (чрез използване на ръчни или автоматизирани средства); копира или съхранява значителна част от Съдържанието; декомпилира, проектира обратно или се опитва по друг начин да получи програмен код или базисните идеи или информация за или във връзка с Услугите. Нарушението на което и било от предходните положения е основание за прекратяване на правото ви на ползване или достъп до Услугите.

Какви другите функции предлага Weknowbg.com?

Потребителите на Weknowbg.com могат да закупят някои продукти директно от участващите търговци. За тези сделки Weknowbg.com функционира само като място, на което търговците могат да предлагат за продажба, а клиентите могат да закупуват артикули („Пазарът Weknowbg.com“). Като представя и предлага за продажба своите артикули Търговецът се съгласява да полага разумни търговски усилия за завършване на сделките с клиенти и да осигури закупеният от клиента артикул(и). Със закупуването на артикул клиентът се съгласява да заплати на търговеца посочената за артикула цена. Извършваните на Пазара Weknowbg.com сделки са регламентирани от условията на политиката за поверителност на съответния търговец - продавач; поради тази причина на клиентите се препоръчва да прочитат и преглеждат тези условия. Weknowbg.com не участва пряко в сделката между търговеца и клиента и следователно не контролира безопасността, качеството или точността на посочените артикули, и не прави никакви заявления нито по отношение на способността на търговеца да продава, нито на потребителите да закупуват съответните стоки. Weknowbg.com не може да гарантира, че сделката ще бъде завършена и не може да се намесва или да посредничи в случай на спор между търговци и клиенти относно сделките. С цел да предлагат и продават продукти, като използва Weknowbg.com като пазар, търговците първо трябва да се регистрират за и да създадат акаунт в Stripe - трета страна оператор на плащания, партньор на Weknowbg.com. Посетете Центъра за помощ на Stripe, ако имате въпроси относно това как работи Stripe. Weknowbg.com си запазва правото да възстановява средства на клиенти по своя собствена преценка. Ако сте клиент и желаете да поискате възстановяване, молим да се свържете с Weknowbg.com на sales@Weknowbg.com.com.

 

Какви са моите права в Услугите?

Материалите, които се показват или представят, или са налични на или чрез Услугите, включително, но не само, текст, графики, данни, артикули, снимки, изображения, илюстрации, Потребителски представяния и т.н. (всичко горепосочено колективно наричано „Съдържание“) са защитени с авторски права и/или други закони за интелектуална собственост. Вие обещавате да спазвате всички уведомления за авторски права, правила, информация и ограничения за търговски марки, съдържащи се във всяко Съдържание, което достъпвате чрез Услугите и, както и да не използвате, копирате, възпроизвеждате, модифицирате, превеждате, публикувате, излъчвате, предавате, разпространявате, представяте, качвате, показвате, лицензирате, продавате или използвате за друга цел всяко Съдържание, което не притежавате или (i), без предварителното съгласие на собственика на това Съдържание или (ii) по начин, който нарушава нечии други (включително на Дружеството) права. Разбирате, че Дружеството е собственик на Услугите. Не трябва да променяте, публикувате, предавате, участвате в прехвърляне или продажба на, възпроизвеждате (освен по начин изрично предвиден в настоящия параграф) творчески производни произведения, създадени въз основата на, или да използвате по друг начин която и да било от Услугите. Услугите могат да ви дадат разрешение да копирате или изтеглите Съдържание; молим да помните, че фактът, че тази функционалност съществува не означава, че всички гореизложени ограничения не са приложими – приложими са в пълна сила!

Трябва ли да предоставям разрешение на Дружеството или на други потребители?

Всичко, което публикувате, качвате, споделяйте, съхранявате или предоставяте по друг начин чрез Услугите представлява вашето „Потребителско представяне“. Някои Потребителски представяния могат да бъдат разглеждани от други потребители. С цел да бъдат показани вашите Потребителски представяния на сайта на Услугите и за да позволите на други потребители да ги използват (когато е приложимо) вие ни предоставяте някои права в тези Потребителски представяния. Имайте предвид, че всички изброени по-долу разрешения са предмет на нашата Политиката за поверителност на личната информация на потребителите, доколкото те се отнасят до Потребителски представяния, които също представляват информация, която ви идентифицира лично. За всички Потребителски представяния с настоящото се предоставя на Дружеството разрешение да превежда, модифицира (за технически цели, например, за да се увери, че вашето съдържание може да се разглежда както на „iPhone“, така и на компютър), да възпроизвежда и действа по друг начин по отношение на тези Потребителски представяния, във всеки случай за да ни се даде възможност да управляваме Услугите по подробно описания по-долу начин. Това представлява само и единствено разрешение - вашата собственост върху Потребителските представяния остава незасегнатата. Ако споделяте Потребителско представяне публично на сайта на Услугите и/или по начин, по който не само вие или определени потребители можете да го видите („Публично потребителско представяне“), вие давате на Дружеството горепосочените разрешения, както и разрешение да показва, представя и разпространява вашето Публично потребителско представяне, с цел то да бъде направено достъпно за всички потребители на Дружеството и за предоставяне на необходимите за тази цел услуги, както и всички други права, необходими за използване и упражняване на всички права, указани в това Публично потребителско предоставяне във връзка с Услугите и/или по друг начин и за друга цел, при условие че Дружеството ще се опита да ви уведомява, ако то използва вашето Публично потребителско предоставяне по причина различна от показването му на уебсайта на Услугите. Също така, вие давате на всички други потребители на Услугите разрешение за достъп до това Публично потребителско представяне, както и разрешение да използват и упражнява всички права в него, доколкото това е функционално възможно чрез Услугите. Вие приемате, че разрешенията, които предоставяте са безвъзмездни, безсрочни, сублицензируеми, неотменими, и приложими в целия свят. На последно място вие разбирате и приемате, че при извършването на необходимите технически мерки за да предоставя Услугите на своите потребители (включително на вас), Дружеството може да е необходимо да направи промени във вашите Потребителски представяния, за ги приведе в съответствие и да ги адаптира към техническите изисквания на мрежите за връзка, съоръженията, услугите или носителите, като всяко от предходните разрешения включва правата да се извършва това.

Какво да направя, ако видя нещо на Услугите, което нарушава авторското ми право?

Може да сте чули за Закона за зашита на авторското право в цифровата епоха („DMCA“), тъй като той се отнася до изискване към доставчиците на онлайн услуги, като Дружеството, да отстраняват материал, за които се предполага, че нарушава нечие авторско право. Ние уважаваме правата върху интелектуална собственост на другите и си запазваме правото да изтрием или деактивираме Съдържание, за което се предполага че нарушава такива права, както и да прекратим акаунта при повтарящо се нарушение на предполагаемите нарушители; за да разгледате нашата пълна Политиката за спорове свързани с авторското право и да научите как да докладвате за потенциално нарушаващо тези права съдържание, кликнете върху линка в горната част на страницата. За да научите повече за DMCA, кликнете тук.

Кой носи отговорност за това, което виждам и правя на уебсайта на Услугите?

За всяка информация или съдържание, което е публично публикувано или предадено лично чрез Услугите, отговорността е единствено на лицето, от което произлиза такова съдържание, като достъпът до всяка такава информация и съдържанието е изцяло на ваш риск и ние не носим отговорност за грешки или пропуски в тази информация или съдържание или за евентуални щети или загуби, които могат да бъдат понесени във връзка с тях. Ние не контролираме и не сме задължени да предприемаме действие по отношение на това как можете да тълкувате и използвате Съдържанието или какви действия може да предприемете, в резултат на това, че сте били изложени на Съдържанието, като с настоящото ни освобождавате от всякаква отговорност за това, че сте придобили или не сте придобили Съдържание чрез Услугите. Ние не можем да гарантираме идентичността на всеки потребител, с когото взаимодействате като използвате Услугите и не сме отговорни за това кои потребители получават достъп до Услугите. Вие носите отговорност за цялото Съдържание, което предоставяте по какъвто и било начин на уебсайта на Услугите и заявявате и гарантирате, че имате всички необходими права, за да правите това по начина, по който го предоставяте. Вие поддържате точността и актуалността на цялата информация, която ни предоставяте. Вие носите отговорност за цялата си дейност във връзка с Услугите. Услугите могат да съдържат линкове или връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са притежавани или контролирани от Дружеството. Когато достъпвате уебсайтове на трети страни или използвайте услуги от трети страни, вие приемате, че при това съществуват рискове и че Дружеството не носи отговорност за такива рискове. Препоръчваме ви да обръщате внимание, когато излизате от уебсайта на Услугите и да четете правилата и условията, както и политиката за поверителност на всяка трета страна, уеб сайт или услугата, която посещавате или използвате. Дружеството няма контрол върху и не поема никаква отговорност за съдържанието, точността, политиките за поверителност или практиките на или становища, изразени в уебсайтове на трети страни или на друга трета страна, с която взаимодействате посредством Услугите. Освен това Дружеството няма и не може да наблюдава, проверява, цензурира или редактира съдържанието на уебсайта или услугата на всяка трета страна. Чрез използването на Услугите вие ни освобождавате от отговорност и защитавате от всякаква отговорност, произтичаща от използването от ваша страна на уебсайта или услугата на трети страни. Вашето взаимодействие с организации и/или физически лица, които откривате на или чрез Услугите, включително плащане и доставка на стоки или услуги,  както и всички други срокове, условия, гаранции или декларации, свързани с тези отношения, са единствено между вас и такива организации и/или физически лица. Можете да направите независимо разследване, каквото считате за необходимо или подходящо, преди да продължите с определена онлайн или офлайн сделка с всяка от тези трети страни. Вие приемате, че Дружеството не е отговорно и не носи отговорност за всяка загуба или щета от какъвто и да било характер, причинена от такива отношения. Ако има спор между участниците на този уебсайт или между потребители и трета страна, вие се съгласявате, че Дружеството няма задължение да вземе участие в спора. В случай, че имате спор с един или повече други потребители, вие освобождавате Дружеството, неговите длъжностни лица, служители, агенти и правоприемници от искове, искания и щети от всякакъв вид или естество, известни или неизвестни, предполагаеми или неподозирани, разкрити или неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове и/или с нашите Услуги. Ако сте жител на Калифорния, вие трябва и с настоящото се отказвате от правото по силата на Калифорнийския граждански кодекс, параграф 1542, в който се чете: „Общото освобождаване не включва искове, които кредиторът не знае или не подозира че съществуват в негова полза по време на изпълнението на освобождаването, които, ако са му били известни, е щяло съществено да повлияят на уреждането на отношенията му с длъжника."

Дружеството ще промени ли някога Услугите?

Ние винаги се стремим да подобряваме услугите, така че те могат да се променят с течение на времето. Може да преустановим или прекратим част от Услугите или да въведем нови функции или да наложим ограничения за определени функции, или да ограничим достъпа до части от или до всички Услуги. Запазваме си правото да отстраняваме от Услугите Съдържание по всяко време, по всякаква причина (включително, но не само, ако някой твърди, че сте предоставили това Съдържание в нарушение на тези Условия), по нашата собствена преценка и без предизвестие.

Използването на Weknowbg.com свързано ли е с някакъв разход?

Дружеството си запазва правото да таксува използването на някои или на всички услуги. Ако искате да използвате услугите на Дружеството, трябва да заплатите всички приложими за тях такси. Обърнете внимание, че услугите на Дружеството не включват сделки, реализирани чрез използването на Пазара Weknowbg.com и настоящите Условия не регламентират плащания по такива сделки.

Какво да направя, ако искам да спра да използвам Weknowbg.com?

Можете свободно да направите това по всяко време, като се свържете с нас на support@Weknowbg.com.com; разгледайте нашата Политиката за поверителност на личната информация на потребителите, както и разрешенията по-горе, за да разберете по какъв начин се отнасяме с информацията, която ни предоставяте, след като спрете да използвате нашите Услуги. Дружеството също има правото да прекрати (или преустанови достъпа до) използваните от вас Услуги или вашият акаунт, по всякаква причина по наша преценка, включително нарушение от ваша страна на тези Условия. Дружеството има изключителното право да реши дали сте в нарушение на ограниченията, изложени в настоящите Условия. Такова прекратяване може да доведе до унищожаване на всяко Съдържание, свързано с вашия акаунт, така че имайте това предвид, преди да решите да прекратите вашия акаунт. Разпоредби, които предвид своето съдържание следва да остават валидни след прекратяване на тези Условия, остават валидни след такова прекратяване. Например, след прекратяване остават валидни  всички следни разпоредби: всяко задължение, което ни дължите или с което трябва да ни обезщетите, всякакви ограничения на нашата отговорност, всякакви правила относно собствеността или правата върху интелектуална собственост, както и условията, свързани със спорове между нас.

Използвам Приложението на Дружеството, налично чрез Магазина за приложения на Apple („Apple App Store“) - трябва ли да знам нещо за това?

Тези Условия се прилагат към използването от ваша страна на всички Услуги, включително на приложенията за [„iPhone“ и „iPad“], налични чрез Магазина за приложения на Apple, Inc. („Apple“) („Приложението“), но за Приложението важат и следните допълнителни условия: Както вие, така и Дружеството потвърждава, че тези Условия са сключени единствено между вас и Дружеството, а не с Apple, и че Apple не отговаря за Приложението или за Съдържанието; за Приложението ви се дава лиценз, който е ограничен, неизключителен, непрехвърляем, несублицензируем, който да се използва единствено във връзка с Услугите за ваша частна, лична, нетърговска употреба, при спазване на всички условия на това Споразумение, тъй като тези условия са приложими към Услугите; можете да използвате Приложението единствено във връзка с устройството на Apple, което притежавате или контролирате; вие приемате и се съгласявате, че Apple няма каквото и да било задължение да предоставя техническо обслужване и поддръжка на услуги по отношение на Приложението; в случай че Приложението не отговаря на всички приложими гаранции, включително предвидените в закона, можете да уведомите Apple за такова несъответствие; в случай на такова уведомяване, единственото задължение на Apple по гаранцията е да ви бъде възстановена покупната цена на Приложението, ако има такива; вие приемате и се съгласявате, че не Apple, а Дружеството отговаря за решаване на всякакви искове, които вие или трета страна може да има по отношение на Приложението; в случай на иск от трета страна по отношение на това, че Приложението или че притежаването и използването от ваша страна на Приложението нарушава правата върху интелектуалната собственост на тази трета страна, вие приемате и се съгласявате, че не Apple, а Дружеството отговаря за разследването, защитата, уреждането и удовлетворяването на подобен иск за нарушение; вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в държава, която е обект на ембарго на правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като държава, „подкрепяща тероризма“, както и че не фигурирате в списъците на правителството на САЩ на страните, за които съществува забрана или ограничение; както вие, така и Дружеството приема и се съгласява, че при използване от ваша страна на Приложението, вие ще спазвате всички приложими договорни условия на трета страна, които могат да повлияят или да бъдат засегнати от такова използване; както вие, така и Дружеството приема и се съгласява, че Apple и дъщерните дружества на Apple са трета страна- бенефициент по настоящото Споразумение, и че като такава, при приемане от ваша страна на настоящото Споразумение, Apple ще има право (и ще се счита, че е приела такова право) да налага това Споразумение срещу вас в качеството на трета страна-бенефициент по него.

 

Какво още трябва да зная?

Отказ от гаранционни задължения. Дружеството не дава никакви заявления или гаранции относно съдържание, съдържащо се в или достъпвано чрез Услугите, като ние не сме отговорни и не носим отговорност за точността, спазването на авторските права, законността или благоприличието на материалите, които се съдържат в или достъпват чрез Услугите. Ние не даваме никакви заявления или гаранции по отношение на предложения или препоръки за услуги или продукти, предлагани или закупени чрез Услугите. Продуктите и услугите, закупени или предлагани (независимо дали това е станало предвид такива препоръки и предложения) чрез Услугите се предоставят „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“ и без всякакви гаранции от какъвто и да било характер от страна на Дружеството или на други лица (освен ако, само по отношение на такива други лица и само при условие, че са дадени изрично и недвусмислено в писмен вид от определена трета страна за конкретен продукт). УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРОКА НА ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. Ограничаване на отговорността. В ПЪЛНАТА РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО СТЕПЕН, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПО СИЛАТА НА НИКОЯ ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДЕЛИКТ, ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО), ДРУЖЕСТВОТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ВСЯКО ДРУГО ЛИЦЕ ЗА (А) НЕПРЕКИ, ФАКТИЧЕСКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И  ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ СВЪРЗАНИ С ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПОЛОЖИТЕЛНАТА РЕПУТАЦИЯ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА, ТОЧНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ИЛИ КОМПЮТЪРНИ ПОВРЕДИ ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТИ, ИЛИ (Б) ЗА СУМА, СУМАРНО НАДВИШАВАЩА (I) 100 ЩАТСКИ ДОЛАРА ИЛИ (II) СУМИТЕ ПЛАТЕНИ ОТ ВАС НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ, В ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА, ПРЕДХОЖДАЩ ТОЗИ ПРИЛОЖИМ ИСК, ИЛИ (III) ВСЕКИ ВЪПРОС, КОЙТО Е ИЗВЪН НАШИЯ РАЗУМЕН КОНТРОЛ, КОЯТО ОТ ТРИТЕ СУМИ Е ПО-ГОЛЯМА. В НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА НЯКОИ ЩЕТИ И СЛЕДОВАТЕЛНО ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите и да защитавате Дружеството, неговите филиали, длъжностни лица, агенти, служители и партньори, от всякакви искове, задължения, щети (действителни и косвени), загуби и разходи (включително адвокатските хонорари), произтичащи от или по някакъв начин свързани с искове на трети страни, по отношение на (a) използването от ваша страна на Услугите (включително всякакви действия, предприети от трета страна, чрез използване на вашия акаунт), и (б) нарушението от ваша страна на тези Условия. В случай на такъв иск, дело или претенция („Иск“), ако имате акаунт, ние ще се опитаме да ви изпратим уведомление за такъв Иск, като използваме наличната за вашия акаунт информацията за контакт (при условие, че непредоставянето от наша страна на такова уведомление не ви освобождава от и не намалява задълженията ви за обезщетяване по настоящите Условия). Преотстъпване. Не можете да преотстъпвате, да делегирате или да прехвърляте тези Условия или вашите права или задължения по тях, или вашият акаунт за Услугите по никакъв начин (по силата на закон или на друго основание) без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Ние можем да прехвърляме, преотстъпваме или делегираме тези Условия и нашите права и задължения, без необходимост от съгласие. Избор на право; арбитраж. Тези Условия се регламентират от и ще се тълкува съгласно законите на щата Калифорния, без оглед на предвидените в тези закони разпоредби относно колизионните правни норми. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с предмета на тези Условия, ще се разрешава окончателно в Окръг Сан Франсиско, Калифорния на английски език, в съответствие с валидните в този момент Опростени арбитражни правила и процедури на Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. („JAMS“), от един търговски арбитър със значителен опит в разрешаването на спорове свързани с интелектуалната собственост и търговските договори, който се избира от съответния списък на арбитрите на „JAMS“ в съответствие с Арбитражните правила и процедури на „JAMS“. Решение по постановеното от такъв арбитър арбитражно решение може да се внесе във всеки родово компетентен съд. Въпреки горното задължение да участва като арбитър при спорове, всяка страна има правото да търси налагането на обезпечителна мярка или друго справедливо средство за съдебна защита по всяко време, от всеки родово компетентен съд. За всички цели на настоящото Споразумение страните се съгласяват с изключителната юрисдикция и място на разрешаване на спорове щатските или федералните съдилища, намиращи се съответно в Окръг Сан Франсиско, Калифорния или в Северната област на Калифорния. Разни. Ваша е отговорността за заплащане за удържането, подаването и отчитането на всички данъци, мита и други правителствени оценки, свързани с вашата дейност във връзка с Услугите, при условие че Дружеството може, по своя собствена преценка, да извършва всяко от тези действия от ваше име или за себе си така, като тя счете за подходящо. Неупражняването по какъвто и да било начин от ваша или наша страна на предвидено тук право няма да се счита за отказ от всякакви допълнителни права по това Споразумение. Ако някоя разпоредба на настоящото Споразумение стане неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде ограничена или елиминирана в минималната необходимата степен, така че тези Условия, в останалата си част, да останат напълно валидни и приложими. Вие и Дружеството се съгласявате, че тези Условия представляват пълно и изключително изявление на взаимното разбирателство между вас и Дружеството, и че те заместват и отменят всички предишни писмени и устни споразумения, комуникации и други договорености, отнасящи се до предмета на тези Условия, както и че всички изменения на тези Условия трябва да бъдат в писмена форма, подписани от двете страни (освен ако не е предвидено друго). Тези Условия не създават отношения на представителство, партньорство, съвместно предприятие или трудови такива и вие нямате никакво право да обвързвате Дружеството по какъвто и да било начин. Освен ако не е изрично указано в този параграф по отношение на Приложението на Apple, вие и Дружеството приемате, че настоящото Споразумение няма определени трети страни - бенефициенти.

Договор с Търговец

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОГОВОР С ТЪРГОВЕЦ („ДОГОВОРА“) ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ (както са определени по-долу), ПРЕДЛАГАНИ ОТ Weknowbg.com Inc. („WeKnow“). При осъществяване на ДОСТЪП до и при използване на УСЛУГИТЕ по какъвто и да било начин, вие („ТЪРГОВЕЦЪТ“) се съгласявате, че сте прочели и сте съгласни да бъде обвързан с и да сте страна при условията на този договор (КОЙТО ВКЛЮЧВА ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ и ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на Weknowbg.com (за които е предоставен линк по-горе), при изключване на всички други условия. Ако условията на настоящия договор се разглеждат като предложение, то приемането  е изрично ограничено до тези условия. Ако ПРИЕМАТЕ настоящия договор от името на организацията, която представлявате, вие заявявате, че сте упълномощен да направи това.

1. Определения.

Съдържание означава всяко съдържание (включително, но не само, текст, снимки, видеоклипове и текст), което Търговецът или някой от неговите сътрудници, служителите, изпълнители или агенти качва, публикува, предава или разпространява по друг начин (или което се качва, публикува, предава или разпространява по друг начин от името на Търговеца) до потребители чрез Уебсайта и което е обществено достъпно за такива потребители. Дата на влизане в сила означава датата, на която Търговецът приема този Договор. Услуга(и) означава достъп до определени функции, предоставяни от Weknowbg.com във връзка с Услугите на Weknowbg.com. Услугите се състоят от функциите, описани на Weknowbg.com.com, за които се абонирате. Уебсайт означава уебсайтът www.Weknowbg.com.com и името на домейна и всички други уебсайтове и имена на домейни, свързани с Weknowbg.com и всякакви други страници, функции, съдържание или услуги за приложения (включително, но не само, мобилни услуги), за които са предоставени линкове и които се предлагат във връзка с тях чрез Weknowbg.com.

2. Услуга; ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ.

2.1 Услуга. При спазването от страна на Търговеца на всички условията на този Договор, Weknowbg.com осигурява на Търговеца достъп до Услугата, считано от Датата на влизането му в сила. Търговецът ще може да регистрира и/или продава определени артикули, като използва Weknowbg.com като пазар („Пазарът Weknowbg.com“). За да използва Пазарът Weknowbg.com, Търговецът се съгласява първо да се регистрира за и да създаде акаунт в Stripe - трета страна оператор на плащания и да спазва нейните условия за използване и политика за поверителност. Търговец се съгласява да полага разумни от търговска гледна точка усилия за приключване на сделките с клиенти и за предоставянето на своите клиенти на артикулът(ите), закупени чрез Пазара Weknowbg.com. Търговецът се съгласява да предоставя икономически оправдано обслужване на клиентите. 2.2 Лиценз за услугите. При спазването от страна на Търговеца на всички условията на този Договор, Weknowbg.com предоставя на Търговеца, за срока на настоящия Договор, ограничен, личен, неизключителен, несублицензируем, безвъзмезден, непрехвърляем (с изключение по начина, предвиден в настоящия Договор) лиценз за достъп до и използване на Уебсайта единствено във връзка с Услугите и единствено в рамките на Съединените щати. Освен ако не е изрично и недвусмислено предоставено в този Договор, не се дава право или лицензия. 2.3 Лиценз за Съдържание. Търговецът с настоящото предоставя на Weknowbg.com неизключително, глобално, безвъзмездно, безсрочно, неотменимо и прехвърлимо право да показва Съдържанието на Уебсайта. Weknowbg.com си запазва правото да (a) отстранява всяко Съдържание по всяко време, по всякакви причини, включително, но не само, ако по своя собствена преценка счита, че такова Съдържание по някакъв начин нарушава настоящия Договор, и (б) преформатира Съдържанието, за да го направи съвместимо с Услугата. Търговецът заявява, гарантира и се договаря, че (в) притежава всички необходими права да предоставя горепосоченото право, както и за това да използва и да позволява на Weknowbg.com да използва името, сходството и идентифициращата информация на всяко идентифицируемо лице в Съдържанието, по предвидения в настоящия Договор начин и (г), както и че ще плати всички възнаграждения и други суми, ако има такива, дължими на всяка трета страна във връзка с използването от негова страна на Съдържанието. Weknowbg.com си запазва правото по всяко време и с тридесет (30) дневно предизвестие до Търговеца да променя функциите, предлагани като част от Услугите или функциите, предлагани за всеки Абонаментен план (както е дефинирано по-долу). 2.4 Обратна връзка. Търговецът може по своя преценка да предоставя на Weknowbg.com обратна връзка, предложения, усъвършенствания, подобрения и/или искания за конкретни функции във връзка с използването на Услугата („Обратна връзка“). Търговецът трябва и с настоящото преотстъпва на Weknowbg.com всички права, собственост и интерес в и за Обратната връзка. 2.5 Използване на име. В допълнение към всички права, предоставени по отношение на Съдържание съгласно параграф 2.2, Weknowbg.com може да използва името и логото на Търговеца за целите на идентифициране на Търговеца като клиент на Weknowbg.com.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ.

Търговецът не трябва пряко или косвено да (a) деасемблира, декомпилира, проектира обратно или използва всякакви други средства в опит да открие програмния код на Услугата (освен до степента, в която такава забрана може да е забранена от закона), (б) използва Услугата по начин, който, или да предоставя Съдържание, което засяга или нарушава права върху интелектуалната собственост или права на собственост, права за публично използване или такива за неприкосновеност на личния живот, или други права на трети лица, (в) копира, разпространява, произвежда, адаптира, създава производни произведения на, превежда, локализира, портва или променя по друг начин която и да било ч

Искате да научите повече?

Покажете какво предлагате!!!

Бързо и лесно разпространявайте вашите продукти на всички канали за онлайн разпространение.


Сигурни сме че, има какво да покажете и продавате,
нека света да го види.

Продавайте продуктите си по света !